bayrak

TEDARİKÇİ DOKÜMANLARI

TEDARİKÇİ DOKÜMANLARI

Yan Sanayi Firmaları ve Altyükleniciler için Kalite Yönetim Üretim Dokümanı
Yurt İçi Tedarikçiler için Kalite Gerekleri Dokümanı
Sipariş Emri Genel Hüküm ve Şartları
SLC - Anket Doldurma Kullanıcı Dokümanı
SRM Denetçi Firma Süreçleri Dokümanı
Fire Malzeme Bildirimi
Kalite Süreçleri Dokümanı
Sipariş Yönetimi Süreci Dokümanı
Tedarikçi Adayı Başvuru ve Bilgi Yönetimi Dokümanı
Teklif ve İhale Süreçleri Dokümanı