bayrak

ARAŞTIRMALAR ve RAPORLAR

ARAŞTIRMALAR ve RAPORLAR

Gelecekte Bizi Neler Bekliyor
Sektörel Beklentiler
Yarı-İletken Sektöründe Beklentiler ve Riskler
Yeni Tip Korona Virüs (Covid-19) ve Tedarik Zincirine Etkileri
Dış Ticarette Teslim Şekilleri - Incoterms 2020
Ana Savunma Sanayi Firmalarının Alt yüklenici Firmalara Yetenek Katkısı Ve Politika Önerileri
Savunma ve Havacılıkta Küresel Lider Firmaların Tedarik Zincirlerine Bakışı