İSG Beklentileri

ASELSAN’la çalışmak isteyen tüm tedarikçiler; niteliklerine ve faaliyet alanlarına göre farklı şekillerde seçme ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Bu seçme ve değerlendirme süreçlerine; firmaların üretim / tasarım altyapıları, idari / mali yapıları, deneyimleri vb. konulara ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasal ve uluslararası şartlara uygunluk durumları da dâhildir. ASELSAN tarafından gerçekleştirilen tetkikler ile ASELSAN’la çalışmak isteyen tedarikçi firmaların iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki durumları değerlendirilir. İş sağlığı ve güvenliği yeterli kriterleri sağlayamadığı tespit edilen tedarikçi firmalar ile çalışma yapılmaz.

isg-expectation-1
isg-expectation2

Sağlık Raporları Kontrolü İçin İş Yeri Hekimliği Birimi

ASELSAN yerleşkelerine gelen bütün yerli/yabancı ziyaretçiler Güvenlik Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen AS-T-122 Ziyaretçi Yaka Kartı ve AS-T-121 Ziyaretçi Broşürü ile uyulması gereken genel kurallar hakkında bilgilendirilmektedirler.

Bu ziyaretçilerden yerleşkede çalışma yapacak taşeronların ASI-90-046 ASELSAN İş Sağlığı ve Güvenliği Taşeron İzleci kapsamında hareket etmeleri ve izleçe uygunluk sağlamaları gerekmektedir.

Taşeron hizmeti alacak bölüm tarafından bir “İşyeri Taşeron Gözlemcisi” (Refakatçi) belirlenir. Taşeron Firma ise, yerleşkede çalışacak personelinin arasından bir “Taşeron Temsilcisi” belirler. İşyeri Taşeron Gözlemcisi; taşeron belge ve ekipman kontrollerinin kayıt altına alındığı Taşeron İşbaşı İzin Formu’nun doldurulması için, Taşeron Temsilcisi’ni aşağıdaki birimlere yönlendirerek ona eşlik eder:

İSG Beklentileri

Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmeleri, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) zimmet formları, SGK hizmet dökümleri, mesleki yeterlilik belgeleri, kullanılacak kimyasal maddelere ilişkin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ve diğer gerekli belge kontrolleri için Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü belge ve ekipman kontrolü tamamlanan Taşeron Firma personeline yerleşkelerdeki genel riskler ile uymaları gereken İSG ve çevre kuralları konusunda, yerleşkelere girişleri öncesinde, bu konuda hazırlanan videolar izletilerek bilgilendirilir.

Yerleşkeye giren Taşeron Firma personeli yapacağı çalışma süresince;

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereklerine uymak, uygun KKD ve iş ekipmanı bulundurmakla, ASELSAN birim amirleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının sözlü veya yazılı uyarıları ile ASELSAN kurallarına uymakla, Personelinin geçireceği herhangi bir iş kazasını yasal süre içinde mevzuat kapsamındaki gerekli makamlara bildirmek ve kaza bildiriminin bir nüshasını ASELSAN’a sunmakla yükümlüdürler.

isg-expectation3

Çalışma süresince yapılacak kontroller sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar Taşeron Firma tarafından giderilmelidir. Acil ve yakın tehlike durumları, Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak hizmet alan bölüm yöneticisine iletilir, bu kapsamda ilgili sözleşme/sipariş emrinin söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yaptırım hükümleri uygulanır. Taşeron Firma, yaptığı işin gereği olarak yerleşkede işbaşı yaptığı bölümden farklı bir bölümde iş yapmaya devam edebilir. Bu durumda, Taşeron Firmanın hizmet vereceği bölüm tarafından Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğüne haber verilir ve Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü tarafından yeni çalışma alanı ile ilgili saha kontrolleri gerçekleştirildikten sonra işe devam edilebilir.

Sözleşme türü olarak anahtar teslim işlerin saha kontrolleri taşeron firmaların bünyesindeki iş güvenliği uzmanları ve yetkilileri tarafından gerçekleştirilir.
Yerleşkelerde bütün çalışmalarda iş güvenliği işin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirilir ve hiçbir sebeple iş güvenliği kurallarına uymaktan imtina edilemez.