bayrak

MİLLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

MİLLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

Millileştirme Destekleri

Millileştirme çalışmaları kapsamında tedarikçilerimizin faydalanabileceği güncel destekler aşağıda yer almaktadır. Başvurulara ilişkin değerlendirme ve destekleme kararları ilgili kurumların sorumluluğu altında olup ASELSAN’ın bu süreçlerde yaptırımı bulunmamaktadır. ASELSAN, millileştirme başvuruları kapsamında tedarikçi firmalarımızla gerekli koordinasyonu sağlamakta ve talep edilmesi durumunda mühendislik, test vb. alanlarda teknik destek vermektedir.

KOSGEB Stratejik Ürün Desteği kapsamında, ASELSAN tarafından yerlileştirme başvurusu uygun bulunan firmalar için talep edilmesi durumunda uzlaşı belgesi verilebilmektedir.

KOSGEB

Stratejik Ürün Destek Programı - KOSGEB