bayrak

ASELSAN ÇATIŞMA MİNERALLERİ POLİTİKASI

ASELSAN Çatışma Mineralleri Politikası

ASELSAN, tedarikçileri ile birlikte etik, iş sağlığı & güvenliği ve çevre standartlarında en yüksek seviyelere ulaşmayı hedeflemekte olup, çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden maden tedarikine ilişkin olarak aşağıdaki politikayı kabul etmiştir.

Çatışma mineralleri olan Kalay, Tungsten, Tantal, Altın (3TG) vb. madenlerin bir kısmı tedarikçilerimiz tarafından bazı ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. ASELSAN, çatışmaların finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına ve uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasalara uymayı ve ayrıca tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da aynı hususlara uymalarını desteklemekte ve taahhüt etmektedir.

ASELSAN; çatışma minerallerine ilişkin riskler ve maruziyetlerin yönetilmesi kapsamında tedarikçilerinden ve iş ortaklarından aşağıdaki hususları yerine getirmelerini beklemektedir.

Değer zincirindeki herhangi bir “Çatışma Minerali”ni belirlemek amacıyla izabe tesisi, kaynak ülke, maden lokasyonu vb. tanımlamak amacıyla tedarikçileri ile birlikte ortak çalışılması,

Potansiyel risklere sahip olabilecek kendi tedarikçileri ile birlikte çalışarak risklerin ortadan kaldırılması amacıyla aksiyon alınması, risk azaltma girişiminin başarısız olması durumunda tedarikçileri ile işbirliğini durdurması,

Minerallerin menşeini gizlemek veya değiştirmek amacıyla rüşvet teklifi, talebi vb. girişimlerde bulunulmaması ve rüşvet teşviklerine karşı durulması,

Minerallerin ticaretinin yapıldığı bölgeler, nakliye güzergâhları ve maden sahalarına erişim noktalarında minerallerin yasadışı vergilendirilmesi veya minerallerin zorla alınması, ticareti, dağıtımı, nakliyesi veya ihracı ile bağlantılı şekilde veya bunlardan doğan bir kara para aklamanın tespit edildiği durumlarda, kara paranın aklanmasının etkili şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların desteklenmesi ve bu doğrultuda katkıda bulunulması,

Çatışma mineralleri ile ilgili olumsuz etkilerin risklerini önlemek veya azaltmak amacıyla tedarikçiler, ulusal veya uluslararası resmi makamlar, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve ihtiyaç olması durumunda etkilenen üçüncü şahıslarla işbirliği yapılmasını taahhüt etmek.