bayrak

ASELSAN'LA ÇALIŞMAK

ASELSAN ONAYLI TEDARİKÇİ OLMA SÜRECİ

Başvuru Süreci

ASELSAN ile çalışmak isteyen tüm firmalar elektronik ortamdan Aday Tedarikçi başvurusu yapabilirler ve ilgili başvurular ASELSAN Tedarikçi Portalı’nda kayıt altına alınır.

ASELSAN, Tedarikçilerini 5 Ana Grupta Değerlendirmektedir:

 • ÜRETİCİ: Kendi ürününü üreten firmalar
 • SATICI: Farklı üreticilerin ürününü satan /distribütör olan firmalar
 • YAN SANAYİ: ASELSAN’ın tasarım dokümanlarına göre üretim ve/veya tasarım yapan firmalar.
 • HİZMET:Danışmanlık, tasarım, geliştirme, bakım ve onarım, denetim, montaj, taşıma,ulaşım, tanıtım amaçlı faaliyetler, temizlik vb. konularında çalışılan firmalar.
 • İNŞAAT VE ALTYAPI İŞLEMLERİ: ASELSAN’ın kendi bünyesinde ve ASELSAN’ın yapmış olduğu projeler projeler kapsamında yaptırılmak istenen her türlü alt ve üst yapı inşaat işleri kapsamında çalışılan firmalar.  Tedarikçiler niteliklerine, faaliyet alanlarına göre farklı şekillerde seçme ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulurlar. ASELSAN’la çalışmak isteyen tüm tedarikçilerin başvuruları elektronik ortam üzerinden alınır. Tedarikçilerle ilgili kayıtlar elektronik ortamda tutulur ve performansları izlenir.

  Yan Sanayi firması olarak çalışmak isteyen firmaların başvuruları ASELSAN tedarik hedef ve stratejileri doğrultusunda Firma Değerlendirme Süreci’nden geçer. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular Firma Değerlendirme Komisyonu tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilir. Uygun bulunan firmalar için Tetkik Heyeti belirlenerek firma tesislerinde tetkik gerçekleştirilir. Yapılan tetkik sonrasında, uygun bulunan firmalar “Onaylı Yan Sanayi Firması” olurlar.

  ASELSAN dokümanlarında üretici olarak yer alan firmalar ve bu firmaların yetkili temsilci, distribütör ya da bayi olarak bildirdikleri firmalar seçme/değerlendirme işlemine tabi tutulmazlar.

Aday Tedarikçi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • www.aselsan.com.tr adresi üzerinden “Tedarikçiler” sekmesini tıklayınız.
 • Açılan sayfadan “Tedarikçi Adayı Başvurusu” sekmesini tıklayınız.
 • Gelen ekrandaki “*“ ile işaretli tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurduğunuzdan emin olarak başvurunuz tamamlayınız. Başvurunuz tamamlandıktan sonra bilgileriniz ASELSAN Tedarikçi Portalı’nda yer alacak ve gerekli görülmesi durumunda eksik bilgileriniz için sizinle temasa geçilecektir.
 • Başvurunun “Yan Sanayi” kapsamında olması durumunda ise;
 • Başvurunuz bir ön değerlendirmeden geçirilerek, uygun bulunması durumunda tarafınıza ASELSAN Tedarikçi Portalı’na giriş sağlayabileceğiniz bir kullanıcı adı ve şifre iletilecektir.
 • Bu kullanıcı adı ve şifre ile makine parkuru, deneyimler, referanslar, çalışan sayısı vb. bilgi ve yetkinliklerinizi doğru ve eksiksiz olarak Tedarikçi Portalı’na girmeniz beklenecektir.
 • Başvurunuz ASELSAN Yan Sanayi Değerlendirme Süreci kapsamında değerlendirilerek uygun bulunması durumunda firmanız tetkik edilecektir.
 • Tetkik sonucunda başarılı olan firmalar onaylanacaktır.

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz

ASELSAN; mevcut vizyon ve hedeflerine ulaşmasına destek olacak, her alanda üst düzey işbirliği sağlayacak, yüksek kalite standartlarına ve sürekli gelişime odaklı, faaliyet alanında uzmanlık sahibi, yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştiren, bağımsız ve güçlü finansal yapıya sahip, insan-toplum ve çevreye saygılı, güvenilir tedarikçilerle uzun vadeli çalışma arzusundadır.

Tedarikçilerimizden temel beklentilerimiz;

 • ASELSAN iş etiği ilke ve kurallarına koşulsuz uyum.
 • Tüm yasal şartlara uyumluluk.
 • Bilgi güvenliği ve gizlilik şartlarına uyum
 • Müşteri odaklı etkin bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olma.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemlerine sahip olma.
 • Yenilikçi, proaktif, dinamik ve kendi alanında uzmanlık sahibi olma

ASELSAN iş etiği ilke ve kuralları tedarikçilerimizle yapılan tüm sözleşmelerde belirtilmekte olup, bu kapsamda tedarikçilerimize eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin iş etiği ve kurallarına uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip tetkikleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir. ASELSAN, iş etiği ve kuralları ile yasalara aykırı veya çelişkili şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

Başvuru Süreci Videolu Anlatım

Başvuru FORMU