bayrak

TEDARİKÇİLERİMİZDEN

DEICO

DEICO olarak kurumsallaşma ve büyüme hedeflerimize sağlam adımlarla ilerlemek, değişime ve gelişime ayak uydurabilmek için ilk stratejik planımız olan “2020-2022 DEICO Stratejik Planı”nı oluşturduk. Stratejik planımızın amacı, hayal ettiğimiz hedeflerimize bizi götürecek doğru yolları bulabilmek ve bu yolculuğumuza ışık tutabilmektir.

Stratejik Planımız “Karlılık ve Büyüme”, “Sürdürülebilirlik” ve “Ürün Geliştirme” temalarını içermektedir. Bu temaların altında müşteri ilişkileri yönetimi, karlılık, yeni pazarlara yönelme gibi hedeflerin yanında proje yönetimi, süreç yönetimi, tesisleşme ve kaynakların yönetimi, insan kaynakları operasyonlarının gelişimi gibi kurumsallaşma yolunda bizim için birer temel oluşturacak projeler de yer almaktadır. 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz lansman ile “2020-2022 DEICO Stratejik Plan”ını tüm çalışanlarımız ile paylaşmış olmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz.