Aselsan Stratejik İşbirliği Ortaklığı Kriterleri

02 MAYIS 2020

Aselsan Stratejik İşbirliği Ortaklığı Kriterleri

Onaylı Yan Sanayi ve Alt Yüklenici firmalarımız içerisinden sürdürülebilir başarıyı yakalamış, tasarım aşamasından başlayarak işbirlikleri oluşturabileceğimiz, ASELSAN’ın ürün geliştirme, maliyet iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayabilecek tedarikçilerimizle STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI imzalanmaktadır.

Anlaşma imzalanacak tedarikçilerimizin seçim ve değerlendirme işlemi ASELSAN bünyesinde oluşturulan bir Komisyon tarafından yürütülmektedir. Geçmiş dönem performansları, yapılan işlerin niteliği göz önüne alınarak aday firmalar Komisyon tarafından önerilmekte ve aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeleri yapılmaktadır. Aday önerme süreci ASELSAN bünyesinde yürütülmekte olup, tedarikçilerimizin başvurusu ile yürüyen bir süreç söz konusudeğildir. Komisyon değerlendirmesi sonrasında uygun bulunan tedarikçilerle Genel Müdürlük onayıyla STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI imzalanmaktadır.

Önerilen tedarikçiler aşağıda yazılı kriterler doğrultusundaKomisyon’da değerlendirilir:

- Tedarikçilerin ASELSAN onaylı tedarikçileri içerisinde yer alması,

- Tedarikçilerin bugüne kadar ASELSAN’a yaptığı işlerde geliştirmeye,iyileştirmeye, işbirliğine yönelik katkı sağlaması,

Tedarikçilerin uzun vadeli işbirliğine açık olması,

- Performans puanları (Tedarikçilerin sevkiyat bazında ölçülen zamanında teslimat ve kalite performans puanlarıdır. Aday firmaların son 5 yıl içinde en az 2 ayrı yılda 80 puan ve üstü puan alması gereklidir.),

- Tedarikçifirmanın mali yapısının (Ekonomik yeterlilik kriterlerine uygunluğunun yanı sıra SGK prim ve vergi borcu olupolmadığına bakılır.),

- Tedarikçilerin tesislerinde yapılan tetkik sonuçları,

- Tedarikçilerin en az 5 yıllık çalışma süresinin olması

- Tedarikçinin 5 yıllık iş hacmi ve gelecekteki iş potansiyeli

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI imzalanan tedarikçilerimiz yıllık olarak yapılan Komisyon toplantılarında performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi konusunda önlemler alınmakta ya da anlaşmanın iptali söz konusu olabilmektedir. 5 yıl süreli olarak imzalanan anlaşmaların süresinin bitmesi halinde, Komisyon tarafındanyapılan değerlendirme ile anlaşma yenilenebilmektedir.