Web sitemiz İnternet Explorer 11 ve daha alt sürümlerine tam uyumlu çalışmamaktadır. Lütfen modern web tarayıcıları ile ziyaret ediniz.
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ASELSAN Tedarikçilerine Yönelik Danışmanlık Alanları

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ASELSAN Tedarikçilerine Yönelik Danışmanlık Alanları

OSTİM Teknik Üniversitesi ASELSAN Tedarikçilerine Yönelik Danışmanlık Hizmetlerimiz
"Sanayinin Üniversitesi” olmayı amaçlayan OSTİM Teknik Üniversitesinin temel hedefi, bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mezunlar yetiştirmektir. Bu hedefe merkezinde yer aldığımız iş dünyası, sanayici ve kamu sektörü ile güçlü bir işbirliği yaparak varacağız. Sahip olduğumuz bu avantajları uluslararası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve girişimcilik modelleri başta olmak üzere öncelik verdiğimiz sanayi ve ekonomi dallarında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz. Yaşadığımız çağın gerektirdiği üniversite sanayi iş birliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesini arttırmak, girişimcilik ve yenilik yapmak, ekonomik katkı ve ticarileşmeyi hedeflemek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ana eksenini oluşturmaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak özgün proje ve çözümler üreterek, güçlü akademik kadrosu ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkan vermesi için gerekli mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemizin kalkınması, dünyada kendi alanında önde gelen üniversiteler arasına girmek için çalışacağız. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak ASELSAN’ın tedarikçileriyle birlikte savunma sanayiinde yerlilik oranının artmasına büyük katkı sağlamasını gururla takip ediyoruz. ASELSAN tedarikçilerine yönelik kurmuş olduğu ekosisteme, bizlerde danışmanlık hizmetlerimizle katma değer yaratmak istiyoruz.


                  ASELSAN Tedarikçilerine Yönelik Danışmanlık Alanlarımız

Prof. Dr. Murat Yülek Yatırım Bankacılığı, Kurumsal Finans, Finansal Yapılandırma Sanayi ve Teknoloji Politikaları Makroekonomi: Türkiye ve Dünya Ekonomisi
Prof. Dr. Ünsal Sığrı Stratejik Yönetim Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma Değişim Yönetimi
Prof. Dr. Serdar Müldür Deniz Sistemleri  Bilgi Teknolojileri Sistemleri Komuta, Kontrol, Bilgisayar Sistemleri
Prof. Dr. Demiral Akbar Enerji ve Enerji Depolama Sistemleri Üretim Teknolojileri ve Endüstri 4.5 Akıllı Binalar ve Akıllı Şehirler
Prof. Dr. Kerim Çetinkaya Tasarım Mühendisliği Eklemeli Üretim 3D Yazıcılar
Prof. Dr. Mehmet Yüceer Uzay Teknolojileri Mikrodalga ürünler Komuta, Kontrol, Haberleşme Ürünleri
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Karadoğan Küresel Lojistik Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Strateji Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Şahin Girişimcilik & Startup Ekosistemi Uluslararasılaşma ve pazarlama stratejileri İhracat odaklı Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem Çatalbaş Görüntü İşleme ve 3D Sinyal Konumlandırma Biyomedikal Ürün tasarımı Aydınlatma Teknolojileri
Dr. Öğr. Üyesi Turan Şişman Endüstriyel robotlar Mekatronik sistemler Endüstri 4.0
Dr. Öğr. Üyesi Levent Emmungil BT Sistemleri kurulum ve bakımı Bilgi Güvenliği hizmetleri Eğitim Teknolojileri desteği
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yükseltürk Yarıiletken Teknolojileri Enerji Sistemleri Elektro-Optik Sistemler
Öğr. Gör. Serkan Güneş Mekanik Tasarım Mekatronik ve Otomasyon Sistem Teknolojileri İmalat Sistemleri Optimizasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Belgin Koçak Nanoteknoloji Malzeme bilimi Yarı iletken teknolojiler
Öğr. Gör. Egehan Özkan Dağıtım, E-Lojistik Ulaştırma ve Taşıma Yönetim Organizasyon
Öğr. Gör. Pelin Karaca Kalkan Envanter Yönetimi, E-Lojistik Depo Yönetimi  Yönetim Organizasyon 
Öğr. Gör. Bora Öç Kişiler Arası İletişim Dijital Metin Yazarlığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları
Öğr. Gör. Doğuş Yüksel Dijital Pazarlama ve Reklamcılık Sosyal Medya Yönetimi Arama Motoru Optimizasyonu
Danışman, Yasemen Çalışkan İnsan Kaynakları Süreçleri Temel Yetkinlik Bazlı Uygulamalı Eğitimler Yönetsel Yetkinlik Bazlı Uygulamalı Eğitimleri
Danışman, Yurdum Hasgül Firma (özellikle tedarikçi zinciri için) teknolojik olgunluk düzey tespit-dönüşüm-geliştirme Değer zincir analizi uygulama ve eğitimi Tarımsal üretim değer zincir analizi-dijital dönüş uygulamaları


İş Geliştirme ve Paydaşlarla İşbirliği Komitesi
Danışman : Yasemen ÇALIŞKAN (koordinasyon)
Email : yasemen.caliskan@ostimteknik.edu.tr
Tel : 0505 493 19 89

 

Duyurular Sayfasına Dön